Materiały

Szanowni Państwo,

Osoby, które mają problem z odebraniem materiałów w formie elektronicznej, proszone są o kontakt z Sekretariatem CKU przez e-mail: sekretariat@cku-wyszkow.edu.pl lub telefonicznie: 29 742 30 34 w celu otrzymania materiałów w formie papierowych wydruków.

Materiały zostaną wysłane na adres korespondencyjny słuchacza lub będą do odbioru w biurze podawczym CKU.

Zapraszamy do korzystania z  PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

 

Platforma e- learningowa CKU – instrukcje

 

—–

 

 

—–

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2019/2020

 

Szkoła Policealna 2019/2020

 

Liceum Ogólnokształcące 2019/2020