Świadectwa ukończenia liceum i technikum rozdane

27 kwietnia 2012 roku 88. słuchaczy Centrum odebrało świadectwa ukończenia szkoły średniej. Dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski podziękował słuchaczom za pracę, której efektem były uzyskane na świadectwie oceny. Następnie opiekunowie poszczególnych semestrów wraz z dyrektorem wręczyli nagrody książkowe słuchaczom wyróżniającym się w nauce, aktywnie uczestniczącym w życiu szkoły oraz wzorowo uczęszczającym na zajęcia.

Jak co roku, najlepszym słuchaczom w danym typie szkoły wręczono Nagrodę Dyrektora CKU. List gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową w tym roku otrzymały: pani Agnieszka Wieczorkowska – najlepsza absolwentka Liceum Ogólnokształcącego, pani Mariola Golec – najlepsza absolwentka Technikum Uzupełniającego oraz pani Marta Podolak – najlepsza absolwentka Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego.
Piątkowe spotkanie dla wielu absolwentów nie było ostatnim, gdyż część z nich zamierza kontynuować naukę w Szkole Policealnej na kierunkach: technik administracji, technik rachunkowości, technik informatyk, technik BHP, technik turystyki wiejskiej.

Sekretariat