„Święto Niepodległości” w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

Słuchaczki Szkoły Policealnej, 3 semestru Administracji przygotowały wystąpienie artystyczne dla społeczności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie nawiązujące do wydarzeń związanych z 101 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przewodnicząca Samorządu Słuchaczy Pani Urszula Rembała przypomniała uczestnikom historię tych wydarzeń. W tej uroczystości zostały zaprezentowane wiersze naszych polskich poetów o tematyce patriotycznej.
Na koniec spotkania uczestnicy wspólnie zaśpiewali dobrze wszystkim znaną pieśń legionową „ My pierwsza brygada”. Wydarzenie to dostarczyło słuchaczom i nauczycielom refleksji na temat tamtych dni.