Szkoła Policealna – kształcenie bezpłatne

Naukę w szkole może podjąć osoba, która ukończyła szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

Szkoła funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie). Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym.