Rok szkolny 2010/2011 rozpoczęty

W dniu 4 września 2010 r. nowy rok szkolny w naszym Centrum rozpoczęło ponad pięciuset słuchaczy uczących się w 19 semestrach
(8 semestrów Liceum Ogólnokształcącego, 5 semestrów Technikum oraz 6 semestrów Szkoły Policealnej). Dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski wręczył nagrody i wyróżnienia słuchaczom, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.