Szlakiem muzeów ziemi mazowieckiej

24 października 2015 r. słuchacze semestrów V LOZ, III ADM, III RACH, III LO, III BHP, I BHP, I RACH naszego Centrum wzięli udział w wycieczce do Opinogóry i Gołotczyzny. Celem wyjazdu było pogłębianie wiedzy historycznej, polonistycznej, uwrażliwianie na piękno regionu oraz integrowanie słuchaczy szkoły dla dorosłych. Opinogóra związana jest na stałe z arystokratycznym rodem Krasińskich, a w szczególności z życiem i twórczością poety romantycznego Zygmunta Krasińskiego. W czasie wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Romantyzmu w tym: zamek neogotycki, który był prezentem ślubnym od Wincentego Krasińskiego (ojca poety) dla Zygmunta i Elżbiety Branickiej, oficynę dworską, gdzie znajduje się wystawa obrazów Wojciecha Kossaka, dwór, w którym zobaczyliśmy mnóstwo obrazów słynnych malarzy m.in. Jana Matejki oraz drogocenną tekę Napoleona. Z ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy przewodnika – pana Michała Krzyżanowskiego, który zasobem swojej wiedzy uzmysłowił nam wartość zabytkowych obiektów.
Następnym punktem wycieczki było Muzeum Pozytywizmu im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
Wnętrza szlacheckiego dworu ozdabiają niezwykłe portrety, obrazy, stroje szlacheckie i meble.
Podsumowaniem zwiedzania Muzeum było obejrzenie filmu „Miłość Stulecia” dotyczącego niezwykłego
uczucia łączącego Aleksandra Świętochowskiego z młodszą od niego o 53 lata Marią.
Czas ten spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Bardzo dziękujemy organizatorom wycieczki pani Agacie Zawadzkiej i panu Jarosławowi Druchniakowi za wspólnie spędzony czas.

Magdalena Wójcik, Halina Wykowska , Ewa Chmielewska, Janina Wieczorek (sem. VLOZ)