Targi Pracy w Wyszkowie

20 lutego w Hali Sportowej WOSiR po raz pierwszy w Wyszkowie odbyły się Targi Pracy. Ich organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie oraz
Wojskowa Komenda Uzupełnień. Targi zgromadziły blisko 50 wystawców. Nie zabrakło na nich także naszego Centrum. Oferta edukacyjna CKU cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Odwiedzający targi zgodnie przyznawali, że nauka w szkole oraz uczestnictwo w szkoleniach i kursach podnosi kwalifikacje i zapewnia lepszy start na rynku pracy.