Jeżeli myślisz o pracy w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji

Wymagane dokumenty

Organizacja nauki w zawodzie

NAUKA BEZPŁATNA

CZAS TRWANIA – 2 LATA

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – weekendowych
  • nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną