Technik organizacji turystyki

Kwalifikacje w zawodzie:

 

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

 

Technik organizacji turystyki – to zawód stworzony dla ludzi kochających piękno świata i odkrywania nowych miejsc, pragnących spełniać marzenia swoje
i innych o podróżach. Do zadań technika organizacji turystyki należy kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, planowania
,programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych oraz dbania o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa.

Przemysł turystyczny zgodnie z badaniami Światowej Organizacji Turystyki będzie się dynamicznie rozwijał. Województwo zachodniopomorskie ze swoim atrakcyjnym położeniem i posiadanymi walorami turystycznymi jest określane jako region o dużym potencjale turystycznym. Turystyka jest szansą jego
rozwoju pod warunkiem posiadania kadry turystycznej o odpowiednich kwalifikacjach.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki,
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną,
 • biurach organizacji kongresów i konferencji,
 • branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych),
 • obiektach ruchomych (promy, żegluga, kolej, lotnictwo, seatelach, botelach, rotelach, flytelach, itp.)
 • mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako organizatorzy turystyki lub agenci turystycznych

Praca na stanowiskach:

 • specjalista do spraw turystyki,
 • specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej,
 • organizator  imprez,
 • organizator kongresów i konferencji,
 • referent do spraw turystyki,
 • rezydent biura podróży,
 • animator czasu wolnego,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny,
 • tester destynacji,
 • pracownik obsługi klienta w sektorze obiektów ruchomych, m.in. promy, branża lotnicza, itp.

Absolwent kierunku technik organizacji turystyki znajdzie zatrudnienie po ukończeniu szkoły wszędzie tam, gdzie świadczone są usługi turystyczno – hotelarsko – gastronomiczne.

Jest to, także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo itp.

Branża turystyczno – hotelarsko – gastronomiczna  cały czas się rozwija zarówno w naszym kraju, jak i za granicą więc z pewnością   miejsca do pracy Czekają Na Ciebie !!!

Wymagane dokumenty