Technik pojazdów samochodowych na podbudowie kwalifikacji MOT.05.

Kwalifikacja w zawodzie:

 

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Kurs dla osób chcących podwyższyć kwalifikacje zawodowe po kursie MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu
,obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących.

Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kształcący  się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy  i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych
 • obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
 • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych

Praca na stanowiskach:

 • warsztacie samochodowym jako mechanik w warsztacie samochodowym
 • samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy lub stację diagnostyczną
 • pracować w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • w sklepach lub hurtowniach motoryzacyjnych
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi
 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych; w przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • w przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych; w stacjach paliw
 • w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów jako doradca serwisowy lub w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą, sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych

 

Wymagane dokumenty