Technik Pszczelarz

Kwalifikacja: ROL.09 Organizacja i nadzór produkcji pszczelarskiej
Okres trwania nauki: 3 semestry Forma: zaoczna, zajęcia teoretyczne odbywają się on -line, praktyczne – stacjonarnie

Pszczelarz jest idealnym zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu oraz przebywanie w ciągłym kontakcie z przyrodą.
Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także wyostrza zmysł węchu i smaku. Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny. Istnieje też duże narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Pracę tę wykonuje się w odzieży ochronnej Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej.

Podczas prowadzonych przez nas zajęć zostaniesz przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

 • prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi,
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • określenia przyrodniczego i gospodarczego znaczenie chowu i hodowli pszczół,
 • oceny warunków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych produkcji rolniczej,
  -ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa,
 • wyposażenia pasieki oraz obsługi podstawowych maszyny i urządzenia stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej,
 • pozyskiwania, konserwowania, przechowywania i sprzedaży produktów pszczelich zgodnie z obowiązującymi normami,
 • planowania i wykonania zabiegów składających się na wychów matek pszczelich oraz rozpoznawania i zwalczania chorób pszczół,
 • planowania i wykonywania zabiegów składających się na technologię produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnej pasiece i są prowadzone przez doświadczonych pszczelarzy!

Skip to content