Technik rachunkowości

Kwalifikacje w zawodzie:

 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach
,organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych
,kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych.

Nauczysz się:

 • korzystania z programów komputerowych w pracy biurowej
 • przeprowadzania i opracowywania analiz statystycznych badanego zjawiska
 • sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych oraz kwalifikowania ich do księgowania
 • przestrzegania zasad i stosowania przepisów prawa dotyczącego prowadzenia rachunkowości
 • ustalania wyników finansowych metodą statystyczną i metodą księgową
 • przeprowadzania inwentaryzacji różnymi metodami
 • sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analiz finansowych
 • rozliczania wynagrodzenia, podatków i danin publicznych
 • sporządzania dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Absolwent może podjąć pracę w:

 • biura rachunkowe przedsiębiorstw
 • firmy produkcyjne
 • firmy budowlane
 • firmy handlowo-usługowe
 • banki
 • przedsiębiorstwa i towarzystwa ubezpieczeniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego

 

Wymagane dokumenty