Turniej BOCCE

4 grudnia w Hali Sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie rozegrano Turniej Bocce
W turnieju wzięło udział łącznie 17 drużyn z siedmiu placówek tj.: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B z Wyszkowa
Środowiskowy Dom Samopomocy „SOTERIA” z Wyszkowa Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Wyszkowa
Warsztaty Terapii Zajęciowej z Wyszkowa Dom Pomocy Społecznej z Niegowa
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci FISZOR z Gaju Dom Pomocy Społecznej z Brańszczyka

Zwycięzcami II ZIMOWEGO TURNIEJU BOCCE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI O PUCHAR STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO zostali:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B Z Wyszkowa, grupa 8. w składzie: Krystyna Sępkowska, Marlena Wolf, Katarzyna Olbryś, Aneta Mioduszewska,
zajmując miejsce I
Dom Pomocy Społecznej z Niegowa, grupa 17. w składzie: Rafał Suplicki, Przemysław Wiśniewski, Jarosław Majewski, Seweryn Gworys,
zajmując miejsce II
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu B z Wyszkowa, grupa 10. w składzie: Andrzej Rybicki, Piotr Mikołajczyk, Wojciech Modzelan, Sylwester Mróz,
zajmując miejsce III