Wizyta delegacji z Niemiec

W dniach 11 – 14 kwietnia 2010 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowiei Zespole Szkół Nr 3 gościła 6-osobowa delegacja z niemieckiej szkoły Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegz Warburga (miasta położonego w Nadrenii Północnej Westfalii). Do Wyszkowa przybyli: dyrektor naczelny tej szkoły – Peter Bierwirth oraz jego zastępca – Georg Mueller wraz z nauczycielami i osobami towarzyszącymi.

Po zwiedzeniu szkoły stwierdzili, że są pod wrażeniem jej wyglądu, wyposażenia w techniczne środki dydaktyczne oraz okazałości budowanej sali gimnastycznej. Goście uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego oraz informatyki. Brali też udział w specjalnym spotkaniu z młodzieżą klasy 3 LOL, na którym pani Mariola Mórawska – nauczycielka języka niemieckiego – przedstawiła prezentację multimedialną na temat osadników niemieckich zamieszkujących dawniej okolice Wyszkowa. Grupa z Niemiec była też na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, w którym oprócz kierownictwa Departamentu Edukacji i Sportu uczestniczył wicemarszałek województwa mazowieckiego nadzorujący edukację Wojciech Roszkiewicz. Odbyło się również wspólne spotkanie rad pedagogicznych obydwu szkół, na którym wymieniono informacje na temat systemów szkolnictwa w Polsce i Niemczech zarówno w systemie kształcenia młodzieży jak i dorosłych.

Oprócz programu oficjalnego, gościom zapewniono również możliwość zwiedzenia zabytków Wyszkowa, Pułtuska oraz Warszawy. Ze względu na żałobę narodową, odwołano wcześniej planowany udział w przedstawieniu w WOK „Hutnik”, przygotowanym przez koło artystyczne ZS Nr 3. Nasi goście uczestniczyli wraz z całą społecznością szkolną we mszy świętej w kościele św. Idziego ku czci ofiar tragicznej katastrofy samolotu prezydenckiego.
Funkcję tłumaczy spełniały nauczycielki języka niemieckiego, panie Beata Czechowska, Mariola Mórawska oraz Grażyna Witkowska. Obecność delegacji z Niemiec była rewizytą. Nasi uczniowie i słuchacze wraz z nauczycielami gościli w Warburgu w czerwcu 2009 roku. Inspiratorem spotkań był Sławomir Sobolewski, uczeń ZS Nr 3, który wcześniej kształcił się w Warburgu. Obydwie strony zadeklarowały wolę dalszej współpracy. Wyrażamy nadzieję, że przyniesie ona korzyści dla szkół z obydwu krajów. Pozwoli poznać kulturę, system edukacji w obu krajach oraz zintegruje młodzież.