Wycieczka krajoznawczo – turystyczna do Białegostoku, Supraśla i Tykocina

W dniu 21 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka krajoznawczo – turystyczna do Białegostoku, Supraśla i Tykocina (dla chętnych słuchaczy ze wszystkich semestrów). W wycieczce udział wzięło 30 słuchaczy.
W wycieczce udział wzięło 30 słuchaczy.
Kierownikiem wycieczki był Dyrektor Krzysztof Dąbrowski.
Pierwszym etapem wycieczki był Białystok. Słuchacze w ciągu ok. 2 godz. zwiedzili centrum miasta ( w tym: ogrody wokół Pałacu Branickich). Następnie pojechaliśmy do Supraśla , gdzie zwiedzono najpierw klasztor męski a później Muzeum Ikon. W klasztorze męskim wysłuchano informacji jednego z zakonników o klasztorze, jego historii i stanie obecnym. W Muzeum Ikon przewodnik poinformował słuchaczy o szczególnym sposobie powstawania ikon oraz zaprezentował znajdujące się w poszczególnych pomieszczeniach Muzeum tematycznie zebrane rodzaje ikon. Ostatnim miejscem zwiedzania był Tykocin, w którym zwiedzono synagogę, znajdujące się obok synagogi pomieszczenia muzealne oraz kościół katolicki w Tykocinie. Zapoznano się również z historią stojącego na placu przed kościołem pomnika Stefana Czarnieckiego. Wycieczkę zdaniem słuchaczy i organizatorów można uznać za bardzo udaną.