Wycieczka kursu R.3

W dniu 11 marca 2017 roku słuchacze II i III semestru kursu R3 (w zakresie prowadzenia działalności rolniczej ) uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej przez nauczycieli przedmiotów zawodowych : Zdzisława Podgórskiego i Wiktora Gruchacza .

Trasa wycieczki :
Wyszków – Gołotczyzna (gm. Sońsk) – Rzeczki (gm. Ciechanów) – Żabin (gm. Karniewo) – Wyszków

W Gołotczyźnie uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Szlachty Mazowieckiej i Muzeum Pozytywizmu.

W trakcie zwiedzania Muzeum Szlachty Mazowieckiej poznali historię, życie oraz tradycje XIX wiecznej szlachty oraz życie i tradycje społeczności wiejskiej. Zobaczyli również wystawę narzędzi i maszyn rolniczych z tego okresu.

W Muzeum Pozytywizmu poznali życie i twórczość czołowego pozytywisty Aleksandra Świętochowskiego oraz założycieli jednej z najstarszych w kraju szkoły rolniczej założonej w 1909 roku przez Aleksandrę z Sędzimirów Bąkowską oraz Aleksandra Świętochowskiego.

Obecnie szkoła funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie i prowadzona jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zwiedzając szkołę, zapoznali się z jej historią osiągnięciami oraz zapleczem dydaktycznym.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie specjalistycznej obory dla bydła mlecznego Pana Krzysztofa Rychlika w Rzeczkach. Obora wolnostanowiskowa dla 80 sztuk krów mlecznych wyposażona w nowoczesny sprzęt (w tym robot udojowy). Słuchacze poznali proces technologiczny hodowli bydła mlecznego.

Ostatnim etapem wycieczki była wizyta w firmie ROL-BRAT Załęscy w Żabinie. Firma powstała w 1982 roku i specjalizuje się w dziedzinie sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych. Uczestnicy zapoznali się z ofertą, systemem sprzedaży oraz serwisem ciągników i maszyn rolniczych.