Wycieczka do Puław i Kazimierza Dolnego

W dniu 17 maja 2014r. słuchacze liceum ogólnokształcącego oraz szkoły policealnej naszego Centrum uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-turystycznej, w czasie której zwiedzili:

  • Pałac Czartoryskich i Muzeum Czartoryskich w Puławach,
  • Park pałacowy w Puławach wraz ze znajdującymi się w nim obiektami,
  • Rynek w Kazimierzu Dolnym i sąsiadujące z nim uliczki,
  • Kościół i klasztor franciszkański w Kazimierzu Dolnym,
  • Kościół farny w Kazimierzu Dolnym i jego otoczenie.

Słuchacze z zainteresowaniem słuchali przewodników, zadawali liczne pytania i chętnie wyrażali swoje opinie. Kierownik wycieczki wicedyrektor

Wiktor Gruchacz oraz opiekunowie: pani Maria Dąbrowska i pani Barbara Banaszek starali się zapewnić uczestnikom wycieczki dobrą atmosferę (w opinii słuchaczy skutecznie). Nawet pogoda okazała się łaskawa i sprzyjała wycieczkowiczom w czasie zwiedzania obu miast.