Wyniki konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie”

5 marca 2021 r. w  naszej szkole  odbył się  Szkolny Konkurs Zawodowy  dla uczniów uczestniczących w naszej placówce na turnusie I stopnia dokształcania teoretycznego  młodocianych  pracowników. Konkurs został przeprowadzony w zawodzie Kucharz  pod hasłem:

„Najlepszy uczeń w zawodzie”

Celem konkursu było: 

  • kultywowanie i pogłębianie wiedzy gastronomicznej,
  • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,
  • odkrywanie i promowanie uzdolnionych uczniów,
  • rozwijanie kompetencji matematycznych.

 W konkursie wzięło udział  6 uczniów. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni najwyższymi ocenami cząstkowymi ze wszystkich przedmiotów realizowanych na kursie oraz dyplomami.

I miejsce z taką samą wysoką notą punktową  zajęli :

Aleksandra Kołodziejczyk i Kacper Guzek

II miejsce ze zbliżoną notą punktową  – zajęli:

Oliwia Dąbrowska i Mateusz Biernacki

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!!

 

Organizatorzy konkursu:

Dorota Lewandowska, Anna Przesmycka,

Aleksandra Depta, Aneta Kasjaniuk-Pawlak.