Wyniki Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

W dniach od 20.02.2021 do 07.03.2021 w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs był przeprowadzony na platformie edukacyjnej Moodle. Organizatorem konkursu  była pani Izabela Zbrzeźniak. Udział wzięli słuchacze oddziału 6 LOB. Słuchacze odpowiadali na pytania związane z językiem angielskim, życiem kulturalnym oraz geografią Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wyniki konkursu: 1 miejsce – pan Paweł Łyszkowski, 2 miejsce – pan Mateusz Nastula, 3 miejsce – pani Małgorzata Podlasin.

Gratulujemy zwycięzcom.

I.Zbrzeźniak