WYSZKOWSKI DZIEŃ MEDIACJI

W dniu 19.10.2018 r. na naszej hali sportowej odbyła się konferencja pod tytułem Wyszkowski Dzień Mediacji. Pomysłodawcą całego wydarzenia był Pan Mecenas Michał Gruchacz.
Konferencję zorganizowali: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie, Kancelaria Radcy Prawnego Michała Gruchacza oraz Wyszkowskie Centrum Rozwoju Biznesu.

Celem spotkania było propagowanie na szczeblu lokalnym idei mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów, rozbudzenie wśród dyrektorów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców motywacji do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów, konstruktywnego współdziałania uczniów w grupie, oraz porozumiewania się bez przemocy, edukacja społeczeństwa w zakresie mediacji.

Patronat nad konferencją objął: Marszałek Województwa Mazowieckiego (na konferencji była obecna Pani Elżbieta Lanc – członek zarządu Województwa Mazowieckiego), Starosta Wyszkowski (na konferencji był obecny Pan Bogdan Pągowski – starosta wyszkowski oraz Pan Adam Mróz – wicestarosta wyszkowski) oraz Burmistrz Wyszkowa.

Spotkanie otworzyły Pani Aneta Pękul Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie oraz Pani Elżbieta Michalik Dyrektor Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie. Konferencję poprowadziła Pani Luiza Truchel (wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie).

Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych: mediacje oświatowe, mediacje rodzinne i mediacje karne. Każdy panel składał się z trzech wystąpień oraz dyskusji.

Wykład inauguracyjny pt. „Praktyczne rozwiązania na wyciągnięcie ręki, panorama mediacji w Polsce” wygłosił Pan Maciej Tański – jeden z pierwszych mediatorów i promotorów mediacji w Polsce oraz za zagranicą (m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, Kenii, w zachodnich Bałkanach i  Tadżykistanie). Przedstawił czym jest mediacja, jakie są jej zalety i w jakich sprawach może być wykorzystywana.

Referaty przedstawili:

Panel mediacje oświatowe:

1/ Mediacje szkolne – uwarunkowania i realne korzyści – Pani Anita Sklepkowska

2/ Mediacje rówieśnicze jako narzędzie rozwiązywania konfliktów między uczniami w szkole – Pani Beata Patrzykąt – Owczarek 

3/ Przygotowanie środowiska szkolnego do realizacji programów sprawiedliwości naprawczej. Teoria i praktyka – Pan Maciej Ciechomski

Panel -Mediacje rodzinne

1/ Zalety mediacji rodzinnej – Pani Katarzyna Pawelec

2/ Mediacje rodzinne – korzyści i skutki – Pan Bernard Książak

3/ Rola profesjonalnych pełnomocników w mediacjach rodzinnych – Pani Eliza Kuna 

Panel -Mediacje karne

1/ Zalety mediacji karnej – Pani Katarzyna Pawelec

2/ Pozaprawne aspekty mediacji w sprawach karnych – Pani Anita Sklepkowska

3/ Motywacje osób biorących udział w mediacjach karnych – Pan Maciej Kraszewski

4/ Przebieg postępowania mediacyjnego w sprawach karnych – Pan Andrzej Bednarczyk

Konferencję zakończył wykład radcy prawnego Michała Gruchacza pt. „Nowe perspektywy prawne dla mediacji. Nieodpłatna mediacja.”.

Oficjalnego zamknięcia konferencji dokonała Pani Ewa Trzcińska Prezes Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu.

Wydarzenie zostało zrelacjonowane przez media lokalne.

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/10360-wyszkowski-dzien-mediacji

Organizatorzy dziękują wszystkim za liczne przybycie na konferencję.