Zakończenie roku dla absolwentów LO

29 kwietnia 2016 r. trzydziestu ośmiu słuchaczy liceum ogólnokształcącego odebrało z rąk opiekunów semestrów świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Uroczystości przewodniczył dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski. W swoim przemówieniu dyrektor podziękował absolwentom za włożony w naukę wysiłek, który zaowocował dobrymi i bardzo dobrymi ocenami na świadectwach. Zachęcał do dalszego kształcenia w szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły najlepszy absolwent liceum otrzymał Nagrodę Dyrektora CKU.
W tym roku list gratulacyjny oraz nagroda rzeczowa trafiły do rąk pani Magdaleny Wójcik.
Następnie dyrektor wręczył słuchaczom nagrody książkowe za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję na zajęciach oraz reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy wytrwałości w osiąganiu wyznaczanych sobie celów.
Za tych, którzy przystępują do egzaminów maturalnych trzymamy kciuki.

M.Kowalczyk