AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

REKRUTACJA 2019!

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

REKRUTACJA 2019!

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

REKRUTACJA 2019!

AU. 63 Organizacja i prowadzenie archiwum

REKRUTACJA 2019!

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

REKRUTACJA 2019!

AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

REKRUTACJA 2019!

EE. 08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

REKRUTACJA 2019!

EE. 09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

REKRUTACJA 2019!

RL. 03 Prowadzenie produkcji rolniczej

REKRUTACJA 2019!

RL. 04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

REKRUTACJA 2019!

AU.22 Obsługa magazynów

REKRUTACJA 2019!

TG. 05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

REKRUTACJA 2019!

TG. 08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

REKRUTACJA 2019!

TG. 10 Wykonywanie usług kelnerskich

REKRUTACJA 2019!

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

REKRUTACJA 2019!

AU. 66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

REKRUTACJA 2019!

LICEUM, SZKOŁA POLICEALNA, KURSY KWALIFIKACYJNE, KURSY MATURALNE

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2019/2020
UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!
NA NAUKĘ W TRZYLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Od roku szkolnego 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia będzie realizowało podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Pobierz wniosek.

Naukę w Liceum dla Dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć ma ukończone minimum 16 lat oraz:

 • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową – nauka trwa cztery lata
 • lub ukończył gimnazjum – nauka trwa trzy lata,
 • lub ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa tylko dwa lata!!!
 • lub przerwał naukę w szkole średniej.

Organizacja nauki

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
 • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika.
( nauka na kurach jest także bezpłatna )

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

 • uzyskuje wykształcenie średnie,
 • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
 • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
 • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych

Pobierz wniosek.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawody, w których odbywa się kształcenie zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami.

Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie posiadania wykształcenia średniego pozwala uzyskać  TYTUŁ TECHNIKA

Podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowych daje możliwość:

 • – szybkiego przekwalifikowania się,
 • – zdobycia nowych uprawnień uznawany przez wszystkich pracodawców,
 • – zdobycia kwalifikacji uznawanych w całej Europie!

Uwaga! Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być każda osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkolę podstawową.

Naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

Nauka trwa 3 semestry (czas trwania: wrzesień 2019 –listopad 2020)

Absolwent kursu  otrzymuje Zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymuje słuchacz, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Pobierz wniosek.

Kursy przygotowujące do MATURY

NOWOŚĆ!!!

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (kliknij by przejść do formularza)

kliknij aby pobrać wniosek

LP.

NAZWA KURSU

LICZBA GODZIN

LICZBA UCZESTNIKÓW

1 matematyka_ poziom podstawowy

50

12

2 matematyka_ poziom rozszerzony

50

12

3 język polski_ poziom podstawowy

50

12

4 język polski_ poziom rozszerzony

50

12

5 język angielski_ poziom podstawowy

50

12

6 język angielski_ poziom rozszerzony

50

12

7 język rosyjski_ poziom podstawowy

50

12

8 język rosyjski_ poziom rozszerzony

50

12

9 fizyka_ poziom podstawowy

50

12

10 fizyka_ poziom rozszerzony

50

12

11 geografia_ poziom podstawowy

50

12

12 geografia_ poziom rozszerzony

50

12

13 historia_ poziom podstawowy

50

12

14 historia_ poziom rozszerzony

50

12

15 WOS_ poziom podstawowy

50

12

16 WOS_ poziom rozszerzony

50

12

17 biologia_ poziom podstawowy

50

12

17 biologia_ poziom rozszerzony

50

12

 

OFERUJEMY

 1. Przygotowanie według standardów wymagań egzaminacyjnych CKE
 2. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 3. Materiały dydaktyczne GRATIS!
 4. Kursy skrojone na Twoją miarę – tempo pracy dostosowane jest do Twoich potrzeb

(zajęcia w wybranym dniu tygodnia, po uzgodnieniach z uczestnikami kursu).

 1. Przyjazną atmosferę, w której będziesz uczyć się szybciej i efektywniej.

 

Cena za jeden* przedmiot to tylko 7 zł za 1 godzinę (cena za Kurs 350 zł)!

*drugi przedmiot 6 zł za 1 godzinę(cena za Kurs 300 zł)!

Konkurs z rachunkowości

W dniu 11 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie odbył się konkurs z rachunkowości. W konkursie wzięli udział słuchacze semestru II i… Read More

Konferencja „Mądre oszczędzanie”

Konferencja zorganizowana dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, zatytułowana „Mądre oszczędzanie”, w ramach kampanii Global Money Week. Podmiot wspierający –… Read More