Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2021/2022
NA NAUKĘ W 4-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

 

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci pełnoletni legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia.

 

Wymagane dokumenty

Organizacja nauki

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
  • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika ( nauka na kursach jest także bezpłatna ).

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

  • uzyskuje wykształcenie średnie,
  • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
  • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
  • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawody, w których odbywa się kształcenie zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami.

Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie posiadania wykształcenia średniego pozwala uzyskać  TYTUŁ TECHNIKA

Podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowych daje możliwość:

  • – szybkiego przekwalifikowania się,
  • – zdobycia nowych uprawnień uznawany przez wszystkich pracodawców,
  • – zdobycia kwalifikacji uznawanych w całej Europie!

Uwaga! Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być każda osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkolę podstawową.

Naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

Nauka trwa 3 semestry (czas trwania: wrzesień 2020 – listopad 2021)

Absolwent kursu otrzymuje Zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymuje słuchacz, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Pasieka edukacyjna CKU

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż dzięki uprzejmości Quad Europe, na terenie zakładu przy ul. Pułtuskiej 120 w Wyszkowie powstała pasieka edukacyjna Centrum Kształcenia Ustawicznego. Read More

Konkurs z rachunkowości

27 kwietnia 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się konkurs z  rachunkowości. Konkurs został zorganizowany przez nauczyciela rachunkowości panią Renatę Lalak. W konkursie udział… Read More

Święto Konstytucji 3 maja

3 Maja 1791 roku, po rozpoczęciu obrad sejmu jeden z posłów opisał trudną sytuację międzynarodową Polski, Ignacy Potocki wezwał króla Stanisława Augusta, by „podał narodowi… Read More

15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości

W 2021 roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia. Spośród problemów społecznych występujących na całym świecie zjawiska związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Read More