Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021
UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!
NA NAUKĘ W TRZYLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Naukę w Liceum dla Dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć ma ukończone minimum 16 lat oraz:

 • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum – nauka trwa cztery lata,
 • lub ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa tylko dwa lata,
 • lub przerwał naukę w szkole średniej.

 

Wymagane dokumenty

Organizacja nauki

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
 • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika ( nauka na kursach jest także bezpłatna ).

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

 • uzyskuje wykształcenie średnie,
 • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
 • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
 • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawody, w których odbywa się kształcenie zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami.

Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie posiadania wykształcenia średniego pozwala uzyskać  TYTUŁ TECHNIKA

Podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowych daje możliwość:

 • – szybkiego przekwalifikowania się,
 • – zdobycia nowych uprawnień uznawany przez wszystkich pracodawców,
 • – zdobycia kwalifikacji uznawanych w całej Europie!

Uwaga! Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być każda osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkolę podstawową.

Naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

Nauka trwa 3 semestry (czas trwania: wrzesień 2020 – listopad 2021)

Absolwent kursu otrzymuje Zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymuje słuchacz, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.  Sytuacja epidemiczna wynikająca z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wywoływana przez niego infekcja COVID-19 wpływa na funkcjonowanie… Read More

Zakończenie roku szkolnego

Drodzy Słuchacze i Absolwenci, kolejny rok szkolny dobiegł końca. Pod wieloma względami był on wyjątkowy, choćby ze względu na to, że od 11… Read More

Światowy Dzień Pszczół

W dniu 20 maja 2020 roku już po raz trzeci na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Dzień ten został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów… Read More