AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

AU. 63 Organizacja i prowadzenie archiwum

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

EE. 08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE. 09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

RL. 03 Prowadzenie produkcji rolniczej

RL. 04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

AU.22 Obsługa magazynów

TG. 05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

TG. 08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

TG. 10 Wykonywanie usług kelnerskich

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

AU. 66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

LICEUM, SZKOŁA POLICEALNA, KURSY KWALIFIKACYJNE, KURSY MATURALNE

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2019/2020
UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!
NA NAUKĘ W TRZYLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Od roku szkolnego 2019/2020 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia będzie realizowało podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Pobierz wniosek.

Naukę w Liceum dla Dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć ma ukończone minimum 16 lat oraz:

 • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową – nauka trwa cztery lata
 • lub ukończył gimnazjum – nauka trwa trzy lata,
 • lub ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa tylko dwa lata!!!
 • lub przerwał naukę w szkole średniej.

Organizacja nauki

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
 • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika.
( nauka na kurach jest także bezpłatna )

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

 • uzyskuje wykształcenie średnie,
 • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
 • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
 • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych

Pobierz wniosek.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawody, w których odbywa się kształcenie zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami.

Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie posiadania wykształcenia średniego pozwala uzyskać  TYTUŁ TECHNIKA

Podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowych daje możliwość:

 • – szybkiego przekwalifikowania się,
 • – zdobycia nowych uprawnień uznawany przez wszystkich pracodawców,
 • – zdobycia kwalifikacji uznawanych w całej Europie!

Uwaga! Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być każda osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkolę podstawową.

Naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

Nauka trwa 3 semestry (czas trwania: wrzesień 2019 –listopad 2020)

Absolwent kursu  otrzymuje Zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymuje słuchacz, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Pobierz wniosek.

MOJA KONSTYTUCJA

W dniu 25 października  2019r. na zaproszenie nauczycieli przedmiotów społecznych: pani Katarzyny Szymańskiej i pana Roberta Szulęckiego w naszej szkole gościliśmy  radcę prawnego, panią Iwonę… Read More

12 Super Książek – akcja czytaj.pl

1 listopada rusza kolejna edycja akcji Czytaj PL, czyli największej akcji w Polsce promującej czytelnictwo. W listopadzie w 20 miastach oraz wielu mniejszych miejscowościach, w… Read More

10. Forum Rozwoju Mazowsze

W dniach 16 -17 października 2019 r. w Warszawie przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie uczestniczyli w jubileuszowej, 10. edycji Forum Rozwoju Mazowsza. Podczas forum… Read More