Prowadzimy nabór na rok szkolny 2020/2021
UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!
NA NAUKĘ W TRZYLETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o czteroletnim cyklu kształcenia realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Naukę w Liceum dla Dorosłych może podjąć każdy, kto w dniu rozpoczęcia zajęć ma ukończone minimum 16 lat oraz:

 • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum – nauka trwa cztery lata,
 • lub ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową – nauka trwa tylko dwa lata,
 • lub przerwał naukę w szkole średniej.

 

Wymagane dokumenty

Organizacja nauki

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie)
 • Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym

Słuchacze Liceum mogą równolegle uczestniczyć w kursie kwalifikacji zawodowej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby istniała możliwość realizacji takiej ścieżki kształcenia. Warto zauważyć, że nauka w liceum i uczestnictwo w kursie kwalifikacji zawodowej oraz zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika ( nauka na kursach jest także bezpłatna ).

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego:

 • uzyskuje wykształcenie średnie,
 • ma możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na studiach,
 • ma możliwość podjęcia nauki w Szkole Policealnej,
 • ma możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawody, w których odbywa się kształcenie zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami.

Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz wykazanie posiadania wykształcenia średniego pozwala uzyskać  TYTUŁ TECHNIKA

Podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowych daje możliwość:

 • – szybkiego przekwalifikowania się,
 • – zdobycia nowych uprawnień uznawany przez wszystkich pracodawców,
 • – zdobycia kwalifikacji uznawanych w całej Europie!

Uwaga! Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być każda osoba, która ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkolę podstawową.

Naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

Nauka trwa 3 semestry (czas trwania: wrzesień 2020 – listopad 2021)

Absolwent kursu otrzymuje Zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymuje słuchacz, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości

W 2021 roku Światowy Dzień Trzeźwości przypada na 15 kwietnia. Spośród problemów społecznych występujących na całym świecie zjawiska związane z alkoholem mają szczególne znaczenie. Read More

VI Edycja Konkursu Akademia wiedzy o prawie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do udziału w VI edycji konkursu AKADEMIA WIEDZY O PRAWIE organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Więcej informacji o konkursie… Read More