Liceum Ogólnokształcące – kształcenie bezpłatne

wniosek LO do druku _pdf

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA (kliknij by przejść do formularza)

UWAGA!!!! OSTATNIA SZANSA!!!!!

Nabór na rok szkolny 2018/2019 to ostatni nabór do trzyletniego liceum ogólnokształcącego
(z
dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym (art. 18 ust.1 ustawy Prawo oświatowe)

Naukę w szkole może podjąć osoba, która

  • ukończył ośmioletnią szkołę podstawową – nauka trwa trzy lata,

  • lub ukończył gimnazjum – nauka trwa trzy lata,

  • lub ukończył zasadniczą szkołę zawodową – nauka trwa tylko dwa lata,

  • lub przerwał naukę w szkole średniej.

Szkoła funkcjonuje w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (przeciętnie co dwa tygodnie). Harmonogram zjazdów ustalany jest na początku września i obowiązuje w danym roku szkolnym.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Lp.

Przedmioty

Liczba godzin konsultacji w semestrze

I

II

III

IV

V

VI

1

Język polski

21

21

42

42

40

22

2

Język angielski

14

14

21

21

21

14

3

Język angielski – rozszerzenie

21

21

21

27

4

Historia

22

13

5

Wiedza o społeczeństwie

15

6

Matematyka

21

21

21

21

28

23

7

Fizyka

20

8

Chemia

15

9

Biologia

15

10

Geografia

20

11

Geografia – rozszerzenie

24

33

33

35

12

Informatyka

14

14

13

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

14

Historia i społeczeństwo – uzupełn.

14

14

7

O G Ó Ł E M

152

152

152

152

152

86

Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym może równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie liceum i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych kwalifikacji pozwala na uzyskanie tytułu technika.

Słuchacze CKU mogą dodatkowo BEZPŁTNIE zdobyć kwalifikacje potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem z zakresu:

  • obsługi kas fiskalnych,

  • obsługi sprzętu biurowego,

  • obsługi komputera,

  • obsługi programów księgowo-magazynowych.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat CKU

GODZINY PRACY SEKRETARIATU:

Poniedziałek i wtorek – 8.00 – 16.00,

Środa – 8.00 – 17.00,

Czwartek – dzień wewnętrzny – sekretariat nieczynny,

Piątek – 8.00 – 16.00,

Sobota i Niedziela – 8.00 – 14.00 (w terminach zjazdów szkoły policealnej).

 

tel: (29) 742 – 34 – 30