III BHP – na finiszu

13 stycznia 2012 roku kolejnych 20 słuchaczy CKU ukończyło szkołę policealną – technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Uroczystość rozdania świadectw odbyła się 17 stycznia 2012 r., tuż po zakończeniu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dyrektor CKU Krzysztof Dąbrowski gratulował słuchaczom wytrwałości w nauce i życzył im dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Osoby wyróżniające się w nauce otrzymały nagrody książkowe. 18 stycznia słuchacze przystąpili do etapu praktycznego egzaminu.