Zebranie

25 września 2011 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Samorządu Słuchaczy CKU, na którym udzielono absolutorium ustępującemu Prezydium Samorządu Słuchaczy oraz wybrano nowe Prezydium Samorządu.
Od 2005 roku funkcję Przewodniczącej Prezydium Samorządu pełniła Danuta Śniadała. Nową przewodniczącą została słuchaczka szkoły policealnej Małgorzata Gąsior (I adm). W skład prezydium weszli ponadto: Jolanta Karasiewicz (I LO), Mariola Maksajdowska (III LO A), Urszula Popowicz (I LOu A), Małgorzata Rosińska (I adm), Paweł Górecki (I pTR), Piotr Jagielski (I pTS).

Samorząd Słuchaczy