Organizacja

Dyrektor: Aneta Pękul

Wicedyrektor: Luiza Truchel

Wicedyrektor ds. administracyjnych: Natalia Skolimowska

Kierownik biblioteki: Teresa Gruchacz

STRUKTURA ORGANIZACYJNA