Konferencja „Mądre oszczędzanie”

Konferencja zorganizowana dla słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie, zatytułowana „Mądre oszczędzanie”, w ramach kampanii Global Money Week.
Podmiot wspierający – Komisja Nadzoru Finansowego.
Szkoleniowcy: Panie Lidia Chmielewska i Katarzyna Szymańska.
W trakcie spotkania przekazano uczestnikom życzenia świąteczne od Dyrekcji Placówki oraz od Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy.