Ku pamięci wojny 1920 roku

W niedzielę 8 września 2013 roku grupa słuchaczy z semestru 5 LOA wzięła udział w pieszej wycieczce szlakiem miejsc pamięci wojny 1920 roku w Wyszkowie. Przy ślicznej pogodzie udało się dotrzeć do mogiły ofiar wojny na cmentarzu przy ulicy Nadgórze. Następnie słuchacze zwiedzali tymczasowe sale wystawowe w historycznej, starej plebanii w Wyszkowie, gdzie w 1920 roku ówczesny proboszcz ks. Wiktor Mieczkowski „gościł” niesławnej pamięci bolszewicki rząd, oczekujący rychłego zdobycia Warszawy, z Feliksem Dzierżyńskim na czele. Fakt ten uwiecznił Stefan Żeromski w noweli „Na probostwie w Wyszkowie”. Dla uczestników wycieczki była to nietypowa lekcja historii i literatury polskiej.

AMM