Obchody Dnia Edukacji Narodowej, otwarcie hali sportowej i nadanie imienia szkole.

„Służmy poczciwej sławie a jako kto może
niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.”

Jan Kochanowski

18 października 2010 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Nr 3 odbyły się uroczystości,
związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego,
organ prowadzący obydwu szkół. To nie jedyna okazja, ponieważ świętu towarzyszyło otwarcie i poświęcenie
długo wyczekiwanej przez uczniów hali sportowej, nowego segmentu budynku a także nadanie Zespołowi Szkół
Nr 3 imienia Jana Kochanowskiego oraz wręczenie sztandaru, ufundowanego przez rodziców uczniów.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Waldemar Roszkiewicz,
przewodniczący Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Janusz Gołota,
radna Województwa Mazowieckiego – Danuta Janusz,
wiceprzewodniczący Sejmiku – Marian Krupiński,
Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Ewa Łagowska,
skarbnik Województwa Mazowieckiego – Marek Miesztalski,
Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce – Teresa Michalak,
członek Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Krzysztof Usielski,
starosta Powiatu Wyszkowskiego – Bogdan Pągowski,
przewodnicząca Rady powiatu wyszkowskiego – Małgorzata ślesik – Nasiadko,
byli dyrektorzy CKU – Ryszard Marciniak, Karol Pękul, Amelia Kozon – Bubel,
Halina Pieńkos, Tadeusz Godardt, Jan Kalbarczyk, emerytowani nauczyciele obu szkół oraz nauczyciele
placówek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a także innych.

Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele św. Idziego, pod przewodnictwem J. E. Ks. Stanisława Stefanka,
Biskupa Łomżyńskiego
, który poświęcił sztandar szkoły. Piękną oprawę muzyczną, podkreślającą podniosły
charakter uroczystości zapewniła orkiestra OSP w Wyszkowie, zaś przygotowaniem młodzieży do oprawy
słownej zajęła się nauczycielka religii ZS Nr 3, Justyna Zawierucha.

Po Mszy św. zaproszeni goście udali się do budynku szkoły, która tego dnia przypominała XVI – wieczną Akademię
Krakowską.
Korytarzami przechadzała się młodzież, ubrana w stroje z epoki, z radiowęzła dobiegały dyskretne dźwięki
lutni i klawikordu. Gości witali Sylwia Chmiel i Michał Kamiński, którzy wcielili się w role starostów.
Trudno było się oprzeć wrażeniu, że na szkolnym dziedzińcu za chwilę zasiądzie Kochanowski, Modrzewski,
Kopernik. Grono profesorskie ze zdziwienia przecierało oczy, nie mogąc poznac swoich uczniów, którzy w
renesansowych sukniach i kryzach wyglądali nadzwyczaj nobliwie. Ciekawym obrazkiem rodzajowym był jarmark
XVI – wieczny
, zorganizowany przez polonistki: Anetę Augustynik, Agatę Zawadzką i Magdalenę
Królikowską we współpracy z dyr. Elżbietą Michalik i uczniami klas: II LOL, III EA, III LOi, III LOLa.
Można było zapoznać się m.in. z dawnymi metodami leczenia, wśród których nie zabrakło
pijawek czy tajemniczych mikstur i ziół, rozdawanych gościom wraz ze wskazówkami, dotyczącymi ich
używania. Szkolne zielarki:
Aleksandra Rojek i Ewelina Buźniak zaklinały się, że w stu procentach potrafią wyleczyć wszelakie schorzenia,
jak chociażby spieczenie ogniem, oparzelinę czy suchoty. Mijają wieki, ale ludzie wciąż pragną długiego życia
i pięknego oblicza, więc trudno się dziwić, że największym zainteresowaniem cieszył się specjalny eliksir z
szafranu wschodniego i łoju bobrowego, rzekomo działający cuda w tym zakresie. Jeśli wierzyć
zielarkom: ta mikstura ducha omdlewającego ożywia, rozwesela serce, odejmuje drżenie łyd,
uśmiela boleści katarowe, czyści żołądek, z humorów grubych uwalnia, leczy wszystkie kolki żołądka i
wnętrzności,w kilku minutach pokrzepia, puchlinę leczy, niestrawność w przeciągu godziny odejmuje,
równie jak i słabość serca.
Jarmarczne dziewczęta: Lidia Winczewska, Nina Winczewska, Malwina Turek,
Klaudia Mierzejewska, Patrycja ślesicka i Sylwia Rytelewska dały pokaz tańców renesansowych, kuglarz
Michał Kłobukowski zaprezentował umiejętności w żonglerce, malarze: Dominika Rutkowska i Łukasz Samowski
eksponowali swoje dzieła. Stoisko z wszelkim ochędóstwem prezentowały Milena Gołdys i Olga Czyż, zaś jadło
staropolskie Klaudia Polak i Natalia świnecka.

Goście dali się zaprosić do tego XVI – wiecznego świata i
zapełnili nową salę gimnastyczną po brzegi. Wtedy właśnie rozpoczęto część oficjalną
uroczystości.

Na początku głos zabrali prowadzący: Oliwia Piórkowska i Roman Melion, powitali zebranych a następnie poprosili na scenę dyr. Zespołu Szkół Nr 3, Elżbietę Michalik i dyr. CKU, Krzysztofa Dąbrowskiego. W asyście Krystiana Sapkiewicza w stroju renesansowym oraz przy dźwięku werbli Marty Bednarczyk wprowadzono sztandary zaproszonych szkół, po czym odśpiewano hymn państwowy. Następnie Adam Stuzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Waldemar Roszkiewicz – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia nowej hali sportowej. Ksiądz dziekan Waldemar Krzywiński poświęcił obiekt, zaś Krzysztof Usielski – członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego przekazał Flagę Olimpijską dyr. Michalik. Bardzo widowiskowym elementem było symboliczne zapalenie Znicza Olimpijskiego przez uczennicę, Magdalenę Oblińską.

Dyr. Elżbieta Michalik zaprezentowała krótko historię szkoły i podkreśliła, że
Zespół Szkół Nr 3 jest najmłodszą placówką szkolnictwa ponadimnazjalnego w powiecie wyszkowskim, jednak
jej tradycje sięgają początku lat osiemdziesiątych. Szkoła może poszczycic się szeregiem
osiągnięc – stwierdziła – Mamy tytuł Szkoły z klasą i Szkoły bez przemocy. Nasi uczniowie
wyróżniają się w olimpiadach i konkursach ekonomicznych, matematycznych, językowych, historycznych i
informatycznych. Wśród wielu wartości, które przekazujemy naszej młodzieży, ważne miejsce zajmuje
uwrażliwienie na drugiego człowieka.

 

Niezwykle uroczystą chwilą, która zapadnie wszystkim na długo w pamięci był moment nadania Zespołowi Szkół Nr 3 imienia wybitnego polskiego poety doby renesansu – Jana Kochanowskiego oraz przekazanie sztandaru, którego symbolika będzie zobowiązywać uczniów do niesienia wartości, wyznawanych przez patrona. Tę część uroczystości poprowadzili wicedyrektorzy ZS Nr 3 – Adam Mickiewicz i Jerzy Sasin, podkreślając ogromne znaczenie sztandaru, jako znaku bojowego i rozpoznawczego, który skupiał wojowników podczas bitwy. Ta chorągiew będzie skupiała nas w zmaganiach, prowadzących do zwycięstw, jakimi są ukończenie szkoły i zdanie matury – podkreślił dyr. Sasin. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik odczytał stosowną uchwałę Zarządu Województwa, zaś Urszula Salwin w imieniu rodziców akt ufundowania sztandaru. W następnej kolejności dokonano aktu podpisania. W imieniu samorządu województwa uczynił to Adam Struzik, kościoła katolickiego:
ks. dziekan Waldemar Krzywiński, władz oświatowych: Teresa Michalak, rodziców: Anna Chmiel,
szkoły: dyr. Elżbieta Michalik. Zachowamy ten dokument jako akt najwyższej wagi ku pamięci dla n
astępnych pokoleń – podkreślił dyr. Jerzy Sasin.

Przekazania sztandaru dokonał poczet sztandarowy rodziców w składzie:
I chorąży – Zenon Krawczyk, II chorąży – Jerzy Staśkiewicz,
w asyście: Anna Chmiel, Ewa Piórkowska, Barbara Kowalska, Anna Dąbrowska.

Sztandar odebrała dyr. Michalik i przekazała go pocztowi uczniów w składzie: I chorąży – Łukasz Chorchos,
II chorąży – Krzysztof Waśniewski, w asyście: Karolina Postek, Monika Końska,
Sylwia Frąckiewicz, Kinga Karakin. Tekst przyrzeczenia w imieniu uczniów odczytała Monika Końska.
Następnie dokonano uroczystej prezentacji sztandaru, przechodząc pomiędzy rzędami widowni. W tym czasie dyr.
Mickiewicz odczytał opis sztandaru.
Ważnym elementem uroczystości było uczczenie Dnia Edukacji Narodowej.
Tę część poprowadziła Zofia Dembska – dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Marszałek dodał,
że Dzień Edukacji Narodowej to także najlepsza okazja, aby nagrodzić pedagogów, wyróżniających się zaangażowaniem
w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagrodami Marszałka Województwa Mazowieckiego uhonorowanych zostało 16
najlepszych nauczycieli z Mazowsza.

Po wyprowadzeniu sztandarów i krótkiej przerwie technicznej przyszedł czas na część artystyczną,
przygotowaną przez Lidię Błachnio, Elwirę Sawicz- Bakułę i Grażynę Witkowską wraz z Kołem Młodych Twórców KOMETA.
Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pod tytułem Jan Kochanowski – w czasie i poza czasem, w którym
połączyli twórczość poety z tekstami współczesnych autorów, ukazując aktualność dzieł Jana z Czarnolasu.
Jan Kochanowski pisał o ulubionych miejscach, z
nanych ludziach i przyjaciołach, o pięknie przyrody, o poglądach na szczęście i o celach, o które warto walczyć.
To renesansowy humanista i człowiek, dla którego ogólnoludzkie wartości były najważniejsze. To one będą
nam przyświecały jako uczniom szkoły pod patronatem Jana Kochanowskiego – podkreślili prowadzący tę część
uroczystości Magdalena Kupiec i Michał Stalmach. Identyfikowanie się z tymi wartościami swoimi podpisami
przypieczętowali dyr. Elżbieta Michalik, marszałek Adam Struzik oraz najlepsza uczennica ZS Nr 3, Martyna
Orłowska. Uczniowie w XVI – wiecznych strojach przekazali uczniom ubranym współcześnie
księgę pamiątkową.

W
przedstawieniu udział wzięli: Tomasz Murawski, Patrycja Dawidzka, Tomasz Ogrodnik, Michał Gigoń, Ernest
Matliński, Wojciech Dobrzyński, Anita Owsianko, Hubert świderek, Oliwia Piórkowska, Olga Depta, Michał Bloch,
Monika Iwańska, Damian Dąbkowski, Ewa Rapacz, Marlena Wygryz, Justyna Wóltańska, Aneta Karłowicz, Klaudia
Kmieciak, Katarzyna świerzak, Marta Bednarczyk, Maciej Koszyk, Bartosz Kozak, Roman Melion, Michał Stalmach,
Katarzyna Zagumna, Paulina Oblińska, Magdalena Kupiec, Damian Getka.

Wykorzystano m.in. teksty Jana
Kochanowskiego: O żywocie ludzkim, Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje., Czego chcesz od nas, Panie,
Nie porzucaj nadzieje, Prózno uciec, prózno się przed miłością schronić, Gościu, siądź pod mym liściem
a
także utwory współczesne: Dumka na dwa serca, Pamiętajcie o ogrodach, Przez ile dróg musi przejść każdy z
nas
.

Zaproszeni goście udali się, by zwiedzić szkołę, zaś dla młodzieży przygotowano atrakcje sportowe.
Nad uczennicami opiekę sprawowały: Małgorzata Szwed, Alicja Dembowska i Małgorzata Czarnecka. W pokazie fitness
zaprezentowały się: Martyna Orłowska, Paulina Okuniewska, Katarzyna Jankowska, Milena Gołdys, Paula Kulesza,
Paula Sadowska, Anita Głowacka i Monika Pędzich, zaś układ w stylu hip – hop i dancehall wykonały: Klaudia
Mierzejewska, Lidia Winczewska, Nina Winczewska, Sylwia Rytelewska, Malwina Turek, Patrycja ślesicka.

Swój
występ miała także Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Kobra pod opieką absolwenta szkoły,
Piotra Rutkowskiego…

Młodzież pod opieką Anety Pękul pięknie udekorowała salę.
Ponadto we wszystkich klasach nauczyciele wraz z uczniami przygotowali okolicznościowe
wystawy i prezentacje multimedialne.

tekst: Magdalena Królikowska
foto: Adam
Spinek, Adam Zając