Technik spedytor

Kwalifikacje w zawodzie:

  • AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Pobierz wniosek.

Rozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy wymiennie nazywani specjalistami do spraw eksportu cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy.

Technik spedytor to ten, który zawodowo podejmuje się następujących zadań zawodowych: planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenia dokumentacji związanych
z realizacją zadań transportowych, prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klient i kontrahentami, monitorowania przebiegu procesu transportowego.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
  • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
  • przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
  • hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe