Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje w zawodzie:

 • HGT. 02. Przygotowywanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek dający wiele możliwości, pozwalający na stosowanie nowych trendów w żywieniu i rozwijaniu swoich zainteresowań kulinarnych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla Ciebie, jeżeli chcesz tworzyć programy żywnościowe dla osób indywidualnych i wybranych grup, określać zasady prawidłowego żywienia w zależności od oczekiwań, planować, organizować i prowadzić działalność produkcyjną, handlową i
rachunkową w zakładach gastronomicznych, organizować i nadzorować obsługę konsumenta.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach
  żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • pracownik firmy cateringowej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia

Wymagane dokumenty