„Podaruj wiersz” – zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej

Ogólnopolska akcja społeczna Fundacji im. Zbigniewa Herberta.
Podstawowe działanie w ramach akcji sprowadza się do czterech kroków: 1. sięgnięcie po książkę z wierszami (w domu lub w bibliotece), 2. wybranie jednego z nich, 3. odręczne przepisanie wybranego wiersza, 4. podarowanie go komuś – przepisanego na karcie papeterii lub w formie „cyfrowego dyptyku”: fotografii karty z przepisanym odręcznie wierszem i pliku audio z nagranym odczytaniem przepisanego wiersza.

Wobec ciągle istniejącego zagrożenia koronawirusem część uczestników akcji może obawiać się korzystania z kart papeterii do przepisywania wierszy. Takie osoby chcemy zachęcać do podarowania/przesłania drogą elektroniczną wybranego wiersza w formie „cyfrowego dyptyku”:
1. zdjęcia karty z odręcznie przepisanym wierszem lub
2. pliku audio z nagranym odczytaniem przepisanego wiersza (fotografię i nagranie można w łatwy sposób wykonać za pomocą większości telefonów komórkowych lub innych prostych narzędzi cyfrowych).

Uczestników akcji zachęcamy, by osób, którym podarują wiersz, poszukali nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu  wśród przyjaciół, sąsiadów,  znajomych, ale również tam, gdzie słowo właściwie użyte jest najbardziej potrzebne – w domach pomocy społecznej, domach seniora, domach dziecka.

W Google Play do pobrania jest bezpłatna aplikacja smartfonowa „Podaruj wiersz”, która ułatwia udział w akcji (pozwala na lokalizację w najbliższej okolicy miejsc dystrybucji kart, zawiera również elektroniczną wersję karty papeterii).

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do dzielenia się z nimi zdjęciami i filmikami pokazującymi udział w akcji i jej efekty. Będą one umieszczane na profilu Fundacji im. Zbigniewa Herberta na Facebooku. Inicjatywa trwa do 31 października.

Zachęcamy do udziału słuchaczy i wszystkich pracowników szkoły.
Podarujmy sobie wiersz.