Prezes Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu na spotkaniu ze słuchaczami w Centrum Kształcenia Ustawicznego

W dniu  22.04.2018r. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli w spotkaniu z Panią Ewą Trzcińską – Prezesem Wyszkowskiego Centrum Rozwoju Biznesu w Wyszkowie. Pani Trzcińska poprowadziła prelekcję na temat : „ Przedsiębiorczość w biznesie”. Uczestnicy spotkania po wysłuchaniu  wykładu wzięli  udział w części warsztatowej. Ćwiczenia polegały na tym, że grupy pracowały nad stanowiskiem: „Własne przedsiębiorstwo – wady i zalety”. Następnie zostało przeprowadzona dyskusja miedzy słuchaczami.  Kończąc spotkanie  Pani Prezes zaprosiła uczestników do siedziby WCRB celem udzielenia wsparcia merytorycznego w planowanych przez nich  działaniach.

Po spotkaniu z p. Ewą Trzcińską można wysnuć wnioski, o które toczyła się dyskusja podczas spotkania, że  „osoba przedsiębiorcza –  to człowiek o cechach, które predysponują go do sukcesu w życiu osobistym i zawodowym”

Lidia Chmielewska i Katarzyna Szymańska