Rozpoczęcie roku szkolnego 2012-13

8 września 2012 r. społeczność Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie zainaugurowała nowy rok szkolny. Dzwonek na rozpoczęcie roku szkolnego w naszym Centrum zabrzmiał już po raz 36.
Uroczystość poprowadził wicedyrektor Centrum pan Wiktor Gruchacz. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał dyrektor CKU pan Krzysztof Dąbrowski . W swoim przemówieniu wiele ciepłych słów skierował do nowoprzyjętych słuchaczy.
Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej placówki słuchacze semestrów pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Rotę ślubowania odczytała pani Magdalena Królikowska.
Prawie piędziesięciu słuchaczy semestrów wyższych otrzymało z rąk dyrektora i opiekuna semestru nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły oraz frekwencję na zajęciach lekcyjnych.

Sekretariat CKU