Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

W sobotę 12 września 2015 r. słuchacze naszego Centrum rozpoczęli uroczyście kolejny rok szkolny. Inauguracji przewodniczył dyrektor CKU <b>Krzysztof Dąbrowski</b>. Przedstawieciele słuchaczy semestrów pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, które poprowadziła pani <b>Elwira Sawicz-Bakuła</b>. Słuchacze semestrów wyższych otrzymali z rąk dyrektora oraz opiekuna semestru nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce w minionym roku szkolnym.</a>

Samorząd Słuchaczy