Warsztaty psychoedukacyjne w Centrum Kształcenia Ustawicznego

W czerwcu słuchacze Oddziałów Doskonalenia Zawodowego uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych, którego tematem przewodnim była profilaktyka uzależnień od narkotyków. Warsztaty były prowadzone przez przedstawicielkę Polskiego Centrum profilaktyki, psychoterapeutkę, z którą nawiązaliśmy współpracę w bieżącym roku szkolnym. Podczas dyskusji słuchacze potwierdzali, że wśród rówieśników istnieją problemy z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Ponadto uznali, że o tych problemach przede wszystkim należy szczerze rozmawiać. To działanie miało spowodować ograniczenie ryzykownych zachowań wśród młodzieży zwłaszcza podczas letniego wypoczynku.

Lidia Chmielewska