Wycieczka Opinogóra-Ciechanów-Gołotczyzna

W dniu 03.10.09 r. odbyła się wycieczka szkolna słuchaczy semestrów trzecich liceum ogólnokształcącego z wychowawczyniami mająca na celu przybliżenie epok romantyzmu i pozytywizmu. W programie było zwiedzanie Opinogóry, Ciechanowa i Gołotczyzny.

W Opinogórze zwiedzaliśmy muzeum romantyzmu, związane ściśle z wielkim poetą Zygmuntem Krasińskim i jego rodziną. W pierwszym budynku, zwanym oficyną muzealną, obejrzeliśmy galerię portretów Krasińskich oraz salę wystaw czasowych. Znajduje się tam również popiersie Edwarda Krasińskiego oraz rzeźby antyczne, które pierwotnie stały w parku Opinogórskim. Zygmunt Krasiński w dzieciństwie spędzał bardzo dużo czasu w Opinogórze; tu jako dziewięcioletni chłopiec nauczył się polować. Jego ojciec Wincenty Krasiński bardzo dbał o wykształcenie syna, chłopiec uczył się po trzynaście godzin dziennie.

Na terenie tej posiadłości znajduje się również budynek zwany dworkiem, który został zbudowany w miejscu starego drewnianego dworu. Jego wnętrze również jest poświęcone epoce romantyzmu, można tam podziwiać liczne ekspozycje muzealne z tego okresu. Pokazane są stroje, jakie były wówczas noszone, jest tam również sala koncertowa i piękna mała oranżeria. W parku znajduje się pomnik Zygmunta Krasińskiego, kamienne meble parkowe, marmurowa ławeczka Amelii Załuskiej, pierwszej miłości Krasińskiego. Głównym budynkiem jest zamek, który niestety był w remoncie i mogliśmy podziwiać go tylko z zewnątrz. Za parkiem znajduje się kościół, który był pierwotnie kaplicą rodową Krasińskich, połączoną z panteonem grobowym. W kościele tym najcenniejszym obiektem muzealnym, który najbardziej zapadł mi w pamięci, jest pomnik nagrobkowy Marii z Radziwiłłów Krasińskiej, przedstawiający scenę śmierci matki poety. Przy łożu umierającej klęczy kilkuletni syn, na którego głowie spoczywa ręka matki. Znajduje się tam również płyta pamiątkowa poświęcona Edwardowi Krasińskiemu oraz epitafium Amelii Załuskiej.

Następnym cennym zabytkiem jest epitafium synów poety – Władysława i Zygmunta w scenie apoteozy krzyża. Z tyłu kościoła znajdują się podziemia grobowe, do których prowadzą żelazne drzwi z herbem Krasińskich. Znajduje się tam ściana katakumb z tablicami nagrobkowymi. W centralnym miejscu znajduje się herb rodzinny, a pod nim płyta nagrobkowa Zygmunta Krasińskiego, zaś po obydwu jego stronach płyty nagrobkowe najbliższej rodziny i przyjaciół Krasińskich. Moją uwagę przykuły trzy płyty z brązu znajdujące się na przeciwnej ścianie nagrobków, które przedstawiają sceny z; „Przedświtu”, „Irydiona” oraz „Nie – Boskiej komedii”.

Następnym miejscem, jakie zwiedziliśmy, był pochodzący z pierwszej połowy XV w. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, położony nad rzeką Łydynią. Obecnie w zamku znajduje się muzeum. W wieżach prezentowane są kopie pierwszej broni palnej zwane hakownicami, pokazane są również kusze, zbroje, sala sądownicza oraz więzienna. Zamek posiadał dwie baszty, z których jedna była basztą obronną.

Po zwiedzeniu Zamku Książąt Mazowieckich, wysłuchaniu jego dziejów i legend z nim związanych, udaliśmy się do muzeum przy ul. Warszawskiej.
Tu mogliśmy zachwycać się malarstwem oraz wystawami takimi, jak: Rzeźby ludowe z kolekcji Heleny i Mariana Przedpełskich, Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze, Utracony świat: ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie. Najbardziej zapierającą dech w piersiach naszemu semestrowi III LOu A wydała się ekspozycja miniaturek Kazimierza Bobińskiego. Wykonał ja z pamięci całego swojego życia w ciągu dwóch lat po przebytej operacji. Rzeźbienie miniaturek dało mu szansę powrotu do rodzinnych korzeni i dzieciństwa. W oczach pozostałych uczestników zauważyłyśmy również zachwyt i podziw dla tego człowieka. Akcentem kończącym pobyt w Ciechanowie było zakupienie pamiątek.

Pełni wrażeń udaliśmy się do Gołotczyzny. Przewodniczka przybliżyła nam sylwetkę mieszkającego tam27 lat publicysty, pisarza, krytyka literackiego, filozofa oraz założyciela w Gołotczyźnie szkoły rolniczej dla chłopców „Bratne” – Aleksandra Świętochowskiego. Oprowadziła nas również po willi przedstawiciela pozytywizmu nazwanej przez niego „Krzewni”, w której dziś mieści się Muzeum Pozytywizmu im. Aleksandra Świętochowskiego. Mogliśmy również nacieszyć oczy dworkiem Aleksandry Bąkowskiej, założycielki „Szkoły gospodarstwa domowego dla dziewcząt wiejskich”, mającej na celu krzewienie oświaty wśród młodzieży wiejskiej. W owym budynku, gdzie była szkoła żeńska, mogliśmy obejrzeć wystawione ekspozycje poświęcone Aleksandrze Bąkowskiej, Aleksandrowi Świętochowskiemu, historii Szkoły Rolniczej, a także galerię rzeźby i malarstwa.

Spacerowaliśmy również po alejach malowniczego parku Połockiego.
Zakończeniem naszej wycieczki było ognisko, przy którym mieliśmy możliwość ogrzania się i zrelaksowania. Pieczone kiełbaski dodały nam siły na powrót do domu.
Niezbędnym elementem były grupowe zdjęcia. Atmosfera była bardzo sympatyczna, a wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy za zorganizowanie jednodniowej integracji i utrwalenie naszych wiadomości o sztuce.

Lidia Kościńska i Agnieszka Balcerak
III LOuA