Wykład dla słuchaczy Szkoły Policealnej

W dniu 22 maja br, na zaproszenie dyrekcji, w CKU przebywał Pan Stanisław Szumski
pracownik Departamentu Pomocy Technicznej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Wygłosił on trzygodzinny wykład na temat Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Unii Europejskiej.

Zwiedzając naszą szkołę wyraził ogromny podziw dla bazy dydaktycznej naszej szkoły
(zwłaszcza od strony wyposażenia szkoły w dydaktyczne środki techniczne) oraz wyraził chęć dalszej współpracy
z naszą szkołą.

AMM