Zakończenie KKZ

30 czerwca 2016 r. trzy kolejne grupy słuchaczy ukończyły naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
organizowanych przez nasze Centrum. Łącznie zaświadczenia o ukończeniu kursu otrzymało 47 osób.
Kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości ukończyło 15 osób, kwalifikację A.65
Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych ukończyło 10 osób, zaś kwalifikację R.3
Produkcja rolnicza ukończyły 22 osoby. Uzyskane zaświadczenie umożliwia przystąpienie
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji,
przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Wszystkim słuchaczom życzymy
powodzenia na egzaminach zawodowych.