Zakończenie turnusu ODiDZ

Piątek 23 lutego 2018 r. był ostatnim dniem zajęć na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników organizowanych przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie.

W tym dniu odbyło się również uroczyste wręczenie zaświadczeń uczestnikom turnusu. Tym razem uzyskało je 20 uczestników turnusu w zawodzie Kucharz oraz 22 uczestników turnusu w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych.

Wszystkim gratulujemy i zapraszamy na turnus wyższego stopnia.