Technik rachunkowości

 Kwalifikacje w zawodzie:

  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe.

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. Przed Absolwentami  tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • biurach księgowych i rachunkowych
  • działach finansowych, księgowych oraz kadrowych
  • wszystkich przedsiębiorstwach oraz w instytucjach finansowych
  • zakładach budżetowych i bankach

Wymagane dokumenty