Technik rachunkowości

 Kwalifikacje w zawodzie:

  • AU.36  Prowadzenie rachunkowości
  • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Pobierz wniosek.

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe.

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. Przed Absolwentami  tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • biurach księgowych i rachunkowych
  • działach finansowych, księgowych oraz kadrowych
  • wszystkich przedsiębiorstwach oraz w instytucjach finansowych
  • zakładach budżetowych i bankach