Technik usług pocztowych i finansowych

Kwalifikacja w zawodzie:

 

EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykorzystywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych

 

Jesteś osobą otwartą na nowe rozwiązania, komunikatywną w stosunkach międzyludzkich i zorganizowaną? Wybierz roczny kierunek Technik Usług Pocztowych i Finansowych. Podczas roku nauki oprócz przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich poznasz
techniki prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży świadczonych usług, a także prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.

Usługi pocztowe i finansowe to ciekawy zawód. Na rynku powstają agencje pocztowe w miastach, na wsiach oraz w małych miasteczkach.
Nie musisz szukać bezskutecznie pracy. Wystarczy podjąć naukę na kierunku technik usług pocztowych i finansowych. Zdobyta kwalifikacja EKA.08.
Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych.

Nauczysz się:

 • przepisów prawa dotyczących operatorów pocztowych i przedsiębiorstw kurierskich oraz ich zastosowania
 • sporządzania i analizy dokumentów związanych z zawieraniem umów na usługi pocztowe i kurierskie
 • posługiwania się komputerowymi programami użytkowymi stosowanymi w usługach pocztowych
 • przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat przekazów pieniężnych z różnych tytułów
 • rozróżniania rodzajów, etapów i zasad inwentaryzacji oraz stosowania różnych metod przeprowadzania inwentaryzacji
 • identyfikacji i obliczeń wskaźników jakości świadczonych usług pocztowych i kurierskich

Absolwent może podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi kurierskie
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe
 • firmy logistyczne
 • firmy spedycyjne

 

Wymagane dokumenty